Rasė ir etninė priklausomybė

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo rasės arba etninės priklausomybės, įskaitant ir diskriminaciją dėl odos spalvos. Pavyzdžiui:

  • Tam tikros rasės kandidatas nepriimamas į darbą motyvuojant kultūriniais skirtumais arba potencialiai neigiama kitų darbuotojų reakcija.
  • Tam tikros etninės priklausomybės darbuotojui siūloma dirbti tik tokį darbą, kuriame nėra tiesioginio kontakto su klientais, motyvuojant kultūriniais skirtumais arba potencialiai neigiama klientų reakcija.