Priekabiavimas

Diskriminacija gali pasireikšti priekabiavimu. Priekabiavimas yra nepageidaujamas elgesys, kai siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas dėl jo turimo tapatybės bruožo ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Priekabiavimo pavyzdžiai:

  • nuolatiniai įžeidūs juokeliai, patyčios, pravardžiavimas, asmens žeminimas dėl jo lyties, amžiaus, negalios ar kito įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo;
  • asmens izoliavimas, tyčinis ignoravimas, neįtraukimas į bendras veiklas, viešas menkinimas dėl jo lyties, amžiaus, negalios ar kito įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo.

Seksualinis priekabiavimas

Diskriminacija laikomas ir seksualinis priekabiavimas. Tai yra nepageidaujamas užgaulus seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu. Seksualinio priekabiavimo tikslas arba jo poveikis asmeniui – pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Seksualinis priekabiavimas gali pasireikšti žodžiu, raštu ar fiziniais veiksmais, pavyzdžiui, seksualinio pobūdžio gestais, prisilietimais. 

Seksualinio priekabiavimo pavyzdžiai:

  • seksualinio pobūdžio įžeidžiančios replikos asmens atžvilgiu;
  • seksualinio pobūdžio gašlios kalbos, juokeliai;
  • seksualinio turinio žinučių, nuotraukų, vaizdo klipų siuntinėjimas;
  • fiziniai prisilietimai, plekštelėjimai, žnaibymai;
  • užgaulūs, seksualinio pobūdžio gestai;
  • primygtiniai ir nepageidaujami kvietimai susitikti (bendrauti) po darbo, laiškų, telefoninių žinučių rašymas, skambinėjimas;
  • spaudimas turėti seksualinių santykių, siūlant palankesnį elgesį su asmeniu, pavyzdžiui, paaukštinimą ar pan.;
  • spaudimas turėti seksualinių santykių, grasinant mažiau palankiu elgesiu, pavyzdžiui, ribotomis paaukštinimo galimybėmis, atleidimu iš darbo ar pan.