Paaukštinimų politika

Norint sumažinti diskriminacijos tikimybę paaukštinimo procesuose, reiktų naudoti analogišką procedūrą, kaip ir atrenkant kandidatą į darbą.

Darbdavys neprivalo viešai skelbti apie galimybę užimti aukštesnes pareigas, tačiau toks skelbimas ir informacijos išplatinimas padėtų užtikrinti, kad paaukštinimai skiriami laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.

Kitas būdas sumažinti diskriminacijos tikimybę skiriant paaukštinimą yra turėti aiškią paaukštinimų politiką, kad kiekvienas darbuotojas žinotų, kokios kompetencijos, įgūdžių bei patirties reikėtų įgyti, kad galėtų pretenduoti į aukštesnę poziciją.

Dėl to patartina turėti kiekvienos darbo pareigybės aprašymą su konkrečiomis funkcijomis ir įgūdžių bei kompetencijų aprašymais.

Svarstant paaukštinimo galimybę, niekada negalima vadovautis diskriminaciniais pagrindais.

Pavyzdžiui, darbdavys nesiūlo paaukštinimo pareigose darbuotojui, kuris globoja artimą giminaitį, turintį negalią, manydamas, kad jam nepavyks suderinti aukštesnės atsakomybės darbo ir globos pareigų. Tai būtų diskriminacija negalios pagrindu.