Netiesioginė diskriminacija

Netiesioginė diskriminacija yra tuomet, kai taikoma iš pažiūros neutrali taisyklė ar praktika, dėl kurios taikymo konkrečiai grupei priklausantys asmenys (pagal įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą) atsiduria nepalankesnėje situacijoje palyginus su kitais asmenimis.

Netiesioginės diskriminacijos atveju nėra svarbu, ar darbdavys turėjo ketinimą diskriminuoti. Vertinamas taisyklės arba praktikos taikymo poveikis galimai diskriminuojamai grupei asmenų.

Išsamią informaciją apie įvairias diskriminacijos formas rasite leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams 2018“.