Negalia

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl turimos negalios, net jeigu jis, tinkamai pritaikius darbo aplinką, galėtų atlikti darbą.

Pavyzdžiui: 

  • Darbo skelbime nurodomas perteklinis, darbo funkcijoms atlikti nebūtinas reikalavimas, užkertantis kelią įsidarbinti negalią turinčiam žmogui.
  • Darbuotojui dėl ligos įgijus negalią, darbdavys atsisako jam pritaikyti darbo sąlygas, nors tam turėtų galimybes.
  • Darbuotojas informavo darbdavį, kad turi problemų su psichikos sveikata – diagnozuotas ilgametis nerimo sutrikimas, dėl kurio jis vartoja vaistus, sutrikęs jo miego režimas. Darbdaviui sudarant darbo tvarkaraštį, darbuotojas paprašo jį įtraukti tik į dienines pamainas, kadangi po darbo naktinėje pamainoje ligos simptomai suintensyvėja. Darbdavys atsisako patenkinti darbuotojo prašymą, nors įmonėje dirba pakankamai darbuotojų, kad naktinės darbo pamainos produktyvumas būtų užtikrintas, o kitų darbuotojų darbo sąlygos nuo to nepablogėtų. Darbuotojas kurį laiką vaikšto į darbą, taip pat ir į naktines pamainas, tačiau vieną naktinę pamainą neateina. Darbdavys jį už tai atleidžia iš darbo.

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį imtis priemonių sudaryti sąlygas žmonėms su negalia įsidarbinti, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, prireikus pritaikyti darbo sąlygas, nebent tai neproporcingai apsunkintų darbdavio pareigas.