Negalia

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl turimos negalios, net jeigu jis, tinkamai pritaikius darbo aplinką, galėtų atlikti darbą.

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį imtis priemonių sudaryti sąlygas negalią turinčiam žmogui įsidarbinti, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, prireikus pritaikant darbo sąlygas, nebent tai neproporcingai apsunkintų darbdavio pareigas.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija dėl negalios darbo santykiuose?

  • Darbo skelbime nurodomas perteklinis, darbo funkcijoms atlikti nebūtinas reikalavimas, užkertantis kelią įsidarbinti negalią turinčiam žmogui.
  • Darbuotojui dėl ligos įgijus negalią, darbdavys atsisako jam pritaikyti darbo sąlygas, nors tam turėtų galimybes.