Narystė politinėje partijoje arba asociacijoje

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo narystės politinėje partijoje, visuomeninėje ar profesinėje asociacijoje, profesinėje sąjungoje ar kitoje asociacijoje.

Kaip gali pasireikšti šios formos diskriminacija?

  • Darbuotojams, aktyviai dalyvaujantiems profesinės sąjungos veikloje, sukuriama nepalanki aplinka - jie nesvarstomi aukštesnėms pareigoms, jiems atvirai siūloma atsisakyti aktyvios veiklos profesinėje sąjungoje.
  • Kandidatas nepakviečiamas į antrą darbo pokalbį, kai pirmojo pokalbio metu nurodo, jog priklauso politinei partijai ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.

Mažiau palankus elgesys dėl narystės politinėje partijoje, visuomeninėje ar profesinėje asociacijoje nebus laikomas diskriminacija, jeigu darbo funkcijoms atlikti būtinas neutralumas politinių partijų, visuomeninių ar profesinių asociacijų atžvilgiu, ir šio neutralumo bei galimo interesų konflikto suvaldymo negalima pasiekti kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis.