Lytis

Kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo lyties arba lytinio tapatumo.

Pavyzdžiui: 

  • Darbo skelbime nurodoma ieškomo darbuotojo pageidautina lytis.
  • Dirbantiems analogišką darbą tokiose pačiose pareigose vyrams ir moterims mokamas nevienodas atlyginimas.
  • Moteris nepriimama į darbą, nes darbo pokalbio metu nurodė, jog šiuo metu laukiasi.
  • Moterims ir vyrams sudaromos skirtingos sąlygos siekti paaukštinimo, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti.