Lytis

Kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo lyties arba lytinio tapatumo. Pavyzdžiui:

  • Darbo skelbime nurodoma ieškomo darbuotojo pageidautina lytis.
  • Dirbantiems analogišką darbą tokiose pačiose pareigose vyrams ir moterims mokamas nevienodas atlyginimas.
  • Kandidatė nepriimama į darbą, kadangi darbo pokalbio metu nurodė, jog šiuo metu laukiasi.
  • Moterims ir vyrams nesudaromos vienodos sąlygos siekti paaukštinimo, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti.