Gerosios praktikos

Socialinių tyrimų duomenimis, veiksmingiausios priemonės skatinti lyčių lygybę, lygias galimybes bei darbuotojų įvairovę organizacijoje ilguoju laikotarpiu yra:

  • už lyčių lygybės ir lygių galimybių įgyvendinimą atsakingų vadovų paskyrimas; konkretiems vadovams suteikta atsakomybė už šią sritį paskatina siekti realių rezultatų;
  • lygių galimybių darbo grupės įkūrimas; tokios grupės vykdoma priežiūra, kaip organizacijai sekasi įgyvendinti išsikeltus tikslus lyčių lygybės ir lygių galimybių srityje, yra veiksmingas būdas užtikrinti, kad įsipareigojimas šiems tikslams neliktų tik simbolinis ir formalus;
  • mažiau atstovaujamų visuomenės grupių darbuotojų gausėjimas vadovaujančiose pozicijose; tyrimų duomenimis, didžiausią poveikį darbuotojų teigiamų nuostatų mažiau atstovaujamų grupių atžvilgiu formavimui turi tiesioginis darbinis kontaktas ir komandinis darbas vardan bendrų organizacijos tikslų;
  • specializuoti, savanoriški mokymai darbuotojams, siekiantiems tapti vadovais, skirti mažiau atstovaujamoms darbuotojų grupėms;
  • mentorystės programos, skirtos mažiau vadovų pozicijose atstovaujamų visuomenės grupių darbuotojams; šios programos padeda darbuotojams užmegzti jų karjerai naudingus kontaktus, atveria geresnes galimybes bei suteikia pasitikėjimo savimi siekti aukštesnių pozicijų;
  • bendradarbiavimo su aukštojo mokslo įstaigomis programos, padedančios pritraukti mažiau atstovaujamų visuomenės grupių darbuotojus iš studentų tarpo. [1]

Tyrimų duomenimis, didžiausią poveikį organizacijose turi lyčių lygybės ir įvairovės skatinimo programos, kurios remiasi savanoriškumu ir darbuotojų bei vadovų įsitraukimu.[2]

Užsienio šalių gerųjų praktikų pavyzdžiai

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį padėti darbuotojui suderinti jo darbo ir šeimos įsipareigojimus. Be to, tinkamas darbo ir šeimos balansas yra viena iš lyčių lygybę ir lygias galimybes skatinančių priemonių.

Kaip gali būti derinami darbo ir šeimos įsipareigojimai?

1) sutariama dėl lanksčių darbo valandų, kai darbuotojas gali pritaikyti savo darbo dienos režimą (laikomasi principo, kad nesvarbu, kada atlieki darbą, svarbu, jog jį atlieki);

2) sudaroma galimybė dirbti iš namų;

3) susitikimų laikas derinamas prie šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų;

4) po motinystės, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų grįžusiems darbuotojams suteikiama galimybė dalyvauti mentorystės programoje, siekiant palengvinti grįžimą į darbą.[3]

Įgyvendinus tokias priemones, Suomijos teisinėje įmonėje „Borenius“:

  • išaugo moterų-partnerių skaičius;
  • sumažėjo įmonę paliekančių moterų darbuotojų skaičius;
  • 30 procentų daugiau darbuotojų vyrų pradėjo eiti tėvystės atostogų.

Lankstus darbo laiko režimas

Lankstus darbo laiko režimas – tai galimybė pasirinkti darbo valandų per savaitę skaičių, pavyzdžiui, 15, 20 arba 40. Tokią galimybę darbuotojams suteikusi telemarketingo įmonė Convers Télémarketing Prancūzijoje, siekusi persiorientuoti į verslo klientus, pritraukė ne tik jaunas dirbančias mamas, bet ir vyresnio amžiaus darbuotojus.

Įgyvendinus šią priemonę, įmonėje:

  • įmonės pajamos išaugo 30 procentų;
  • iki 7 procentų sumažėjo darbuotojų kaita (skambučių centrų sektoriaus vidurkis – 30 procentų);
  • 80 procentų vyresnio amžiaus darbuotojų, pasiekusių pensijos amžių, nusprendžia likti dirbti įmonėje.

Statybų įmonė Krieger + Schramm GmbH & Co. KG Vokietijoje pasiūlė specialų darbo režimą statybų profesionalams, kuriems tenka daug keliauti. Jų darbo laikas susumuojamas - tai reiškia, kad dirbdami viso darbo laiko režimu, jie dirba keturias darbo dienas per savaitę, tad vietoje dviejų dienų, darbuotojai su savo šeima gali praleisti tris dienas per savaitę. Įmonė taip pat teikia finansinę paramą darbuotojų vaikų priežiūros paslaugoms.[4]


Darbuotojų atrankos įvairovė

Įmonės „Danone“ Belgijoje darbuotojų atrankos programoje „Mixed“ numatyta, kad į kiekvieną poziciją, net ir tradiciškai užimamą vyrų, turi būti atrinktas kuo platesnis ratas kandidatų. Tokiu būdu moterų atsirado ir tarp įmonės produkcijos vadovų bei IT klientų aptarnavimo skyriuje.