Diskriminacijos prevencija

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai nebus diskriminuojami:

 • priimant į darbą, 
 • sudarant darbo sąlygas,
 • suteikiant galimybes tobulinti kvalifikaciją,
 • siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuojant, įgyjant praktinės darbo patirties,
 • teikiant lengvatas, 
 • vertinant darbą, 
 • mokant darbo užmokestį,
 • atleidžiant iš darbo. 

Išsamią informaciją, kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę kiekvienoje iš šių darbo santykių sričių, rasite meniu kairėje bei leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“. 

Darbdaviams ir jų atstovams taip pat pravartu prisiminti ir visuomet laikytis kelių bendrų principų:

  • darbo santykiuose venkite vadovautis išankstinėmis nuostatomis apie žmogų dėl jo turimo įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo, tokio kaip lytis, amžius, negalia ir kt.;
  • vertindami esamą ar potencialų darbuotoją visada remkitės tik objektyviais, dalykiniais kriterijais;
  • reguliariai peržiūrėkite savo įmonės, įstaigos ar organizacijos vidines tvarkas ir procedūras, kad jos atitiktų vėliausius lygias galimybes reguliuojančių teisės aktų reikalavimus;
  • užtikrinkite, kad įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje būtų darbuotojas, atsakingas už lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą ir šio įgyvendinimo priežiūrą;
  • užtikrinkite, kad nauji ir esami darbuotojai būtų susipažinę su įstaigos, įmonės ar organizacijos lygių galimybių politika, ir žinotų, kam bei kokiu būdu pateikti skundą dėl galimos diskriminacijos ar priekabiavimo;
  • neturėdami reikiamos informacijos nebijokite konsultuotis su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.