Darbo skelbimas

Skelbti apie siūlomą darbą neprivaloma, tačiau darbo skelbimas yra vienas geriausių būdų pasiekti kuo platesnį kandidatų ratą.

Jeigu darbdavys pasirenka ieškoti darbuotojo skelbimu, jis turi užtikrinti, kad darbo skelbime nebūtų diskriminacinių nuostatų. Diskriminacinius skelbimus draudžia Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Diskriminaciniai darbo skelbimai

Darbo skelbimuose draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę asmenims dėl jų lyties, amžiaus, negalios, tautybės, socialinės padėties ir kitų tapatybės bruožų, nurodytų Lygių galimybių įstatyme. Taip pat draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus. 

Skelbimas nebus laikomas diskriminaciniu tik tais atvejais, kai įstatymų saugomas žmogaus tapatybės bruožas yra esminis reikalavimas darbui atlikti, arba kai siūlomas darbas, kuriam būtina turėti Lietuvos pilietybę. 

Kaip išvengti diskriminacinių darbo skelbimų?

 • Rengdami darbo skelbimą, nurodykite objektyvius ir neutralius profesinius kriterijus.
 • Į reikalavimų sąrašą įtraukite tik iš tikrųjų būtinas šiam darbui atlikti dalykines savybes ir įgūdžius.
 • Niekada nenurodykite, jog ieškote konkrečios lyties, amžiaus, tautybės ar kitą tapatybės bruožą turinčio darbuotojo.
 • Naudokite lyties atžvilgiu neutralią kalbą, pavyzdžiui, kad ieškote administratoriaus (-ės), pardavėjo (-os), vadovo (-ės).
 • Niekada nenurodykite, jog tam tikros lyties, amžiaus, tautybės ar kitą tapatybės bruožą turintys kandidatai yra nepageidaujami.
 • Venkite perteklinių, su darbo funkcijomis nesusijusių reikalavimų, kurie galėtų sukurti papildomų kliūčių asmenims su negalia įsidarbinti ir užkirsti kelią daliai kandidatų pretenduoti į darbo vietą, pavyzdžiui, reikalavimo turėti nuosavą automobilį. Toks reikalavimas būtų tiesioginė diskriminacija dėl socialinės padėties.
 • Venkite naudoti žodžius, kurie gali rodyti ketinimą diskriminuoti, pavyzdžiui, jog ieškote „guvaus“, „veržlaus“, „jaunatviško“ darbuotojo ir pan.
 • Venkite aprašymų, kurie galėtų demotyvuoti kai kuriuos kandidatus nuo paraiškos teikimo, pavyzdžiui, „siūlome darbą jauname ir dinamiškame kolektyve“. 
 • Venkite nuotraukų ar vaizdų, kurie galėtų sudaryti įspūdį, kad ieškomi tik tam tikros lyties, amžiaus darbuotojai, pavyzdžiui, vaizduoti vien vyrus į IT sektoriaus darbo poziciją. 
 • Darbo skelbime galite nurodyti, jog esate lygias galimybes užtikrinantis darbdavys ir laukiate paraiškų iš visų kvalifikuotų kandidatų.[1]

Kada darbo skelbimas nebus diskriminacinis?

Darbo skelbimas, kuriame nurodoma ieškomo darbuotojo lytis, amžius, rasė, tautybė ar kt., nebus laikomas diskriminaciniu tik tuo atveju, jeigu šis tapatybės bruožas yra būtinas ir esminis siūlomam darbui atlikti. 

Pavyzdžiui, darbdavys ieško tam tikro amžiaus, lyties arba etninės kilmės modelių reklamai. Taip pat tais atvejais, kai ieškoma darbuotojo darbui religinėje bendrijoje ar organizacijoje. 

Daugiau informacijos apie darbo skelbimų rengimą rasite adresu www.lygybe.lt/irankiai („Atmintinė darbdaviams“). 

Gerosios praktikos rengiant darbo skelbimus

 •  Darbo skelbime informaciją pateikite paprasta ir lengvai suprantama kalba, nevartokite metaforų ar frazių, turinčių perkeltinę reikšmę.
 • Užtikrinkite, kad informacija apie siūlomą darbą būtų pateikta įvairiais prieinamais būdais – raštu, lengvai suprantama ir lengvai skaitoma kalba, garsine informacija. 
 • Darbo skelbime nurodykite ne tik telefono numerį skambinti, bet ir galimybę kreiptis SMS žinute ar elektroniniu paštu. Tai gali būti itin svarbu žmonėms su klausos negalia.
 • Darbo skelbime paminėkite, kad kandidatui darbo pokalbio metu gali būti sudaryta galimybė pasinaudoti gestų kalbos vertėjų paslaugomis. Lietuvoje šiam tikslui skirti penki valstybiniai lietuvių gestų kalbos vertėjų centrai.[2]
 • Darbo skelbime galite nurodyti, jog esate lygias galimybes užtikrinantis darbdavys ir laukiate paraiškų iš visų kvalifikuotų kandidatų.[3]