Darbo sąlygos

Darbdavys privalo kiekvienam darbuotojui sudaryti vienodas darbo sąlygas. Visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, tautybę ar kitą įstatymų saugomą tapatybės bruožą, privalo būti sudaryta sveika ir saugi darbo aplinka.

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos sąlygos darbo funkcijoms atlikti ir suteikiamos darbui atlikti reikalingos priemonės bei turtas.

Jeigu darbui reikalinga darbinė apranga, ji turėtų būti neutrali ir vienoda visiems darbuotojams. Negalima nustatyti skirtingų, su darbo funkcijomis tiesiogiai nesusijusių reikalavimų darbuotojo aprangai vien dėl jų lyties, amžiaus ar kt. įstatymų saugomo tapatybės bruožo.

Nustatydami darbo aprangos reikalavimus, atsižvelkite į darbuotojų atliekamas funkcijas, skirtingus jų vaidmenis organizacijoje.

Galite nustatyti bendrus reikalavimus visiems darbuotojams, pavyzdžiui, tvarkinga dalykinė apranga, ir specifinius reikalavimus tam tikroms pozicijoms, pavyzdžiui, formalus, tamsių spalvų, dviejų dalių dalykinis kostiumas.