Apie mus

„Nauji standartai"  – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdoma iniciatyva, kuria siekiama įmones bei organizacijas paskatinti įsipareigoti užtikrinti lygias galimybes darbo aplinkoje.

Žmonės, rinkdamiesi darbo vietą, vis dažniau ieško ne tik aukšto atlyginimo, bet ir gerų darbo sąlygų, socialinių garantijų bei tobulėjimo galimybių. Nepaisant augančio poreikio, šie kriterijai dažnai lieka neįgyvendinti – darbdaviai Lietuvoje ne visada atveria galimybes geriausiems darbuotojams ir dėl to organizacijos pritraukia mažiau talentų, o pelningumas mažėja. Darbo rinkoje sprendimai iki šiol priimami remiantis išankstinėmis nuostatomis, diskriminuojant darbuotojus bei apribojant visų darbuotojų įtrauktį. Dažnai taip atsitinka, nes darbdaviai ne visada žino, kaip įgyvendinti Darbo kodekso bei Lygių galimybių įstatymo reikalavimus, susijusius su lygių galimybių užtikrinimu. Darbuotojai taip pat neretai būna per mažai įsigilinę į savo teises ir nežino, ką daryti pastebėjus diskriminacijos apraiškų darbo aplinkoje.

Tokių didžiųjų organizacijų kaip Apple ar L'Oréal pavyzdžiai rodo, jog įvairovė ir geros darbuotojų savijautos užtikrinimas padeda pasiekti geriausių rezultatų. Tai įgyvendinti galima suteikiant darbuotojams galimybę derinti darbą ir šeiminius įsipareigojimus, pritaikant darbo aplinką negalią turintiems žmonėms, užtikrinant seksualinio ar kitokio priekabiavimo prevenciją bei kitus lygių galimybių principus. Būtent dėl to progresyvios organizacijos vertina įvairovę ir lygybę darbe kaip kokybės ženklą, suteikiantį joms patrauklios darbovietės statusą.

Interneto svetainėje www.lygybesplanai.lt vadovams pateikiama informacija, padėsianti ne tik įvertinti dabartinę situaciją organizacijoje, bet ir integruoti lygias galimybes į kiekvieną veiklos sritį. Taip pat siūloma pasinaudoti nemokamomis ekspertų konsultacijomis, seminarais darbovietėje bei e. mokymais.

Aktyviam lygių galimybių integravimui į organizacijos veiklą sukurta galimybė įsivertinti savo organizaciją – „Lygių galimybių sparnai“. Ekspertams įvertinus, kiek organizacijos atitinka nustatytus kriterijus, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba joms suteiks vienerius, dvejus arba trejus „Lygių galimybių sparnus“. Kiekvienas sparnas  yra pripažinimo lygių galimybių srityje ženklas, rodantis organizacijos įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams.

Nauji standartai darbovietėje – tai, kuo gali didžiuotis kiekviena organizacija. Prisijunkite prie iniciatyvos ir tapkite lygių galimybių darbdaviais. Kaip tai padaryti? Keliaukite lygių galimybių integravimo žingsniais

Svetainė yra sukurta įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros remiamą projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“.

Svetainės turinio autoriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Turinio ir projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba