Amžius

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl priklausymo arba numanomo priklausymo tam tikrai amžiaus grupei.

  • Darbo skelbime nurodoma, kad ieškoma „jaunas ir veržlus“ darbuotojo.
  • Jaunas darbuotojas nepaskiriamas į vadovaujančias pareigas, nes, darbdavio manymu, kitiems darbuotojams gali nepatikti, jog vadovas yra už juos jaunesnis.
  • Naujas priimtas vadovas, motyvuodamas organizacijos restruktūrizacijos poreikiu, atleidžia visus vyresnio amžiaus darbuotojus aiškindamas, kad jie neatitinka šiuolaikinių poreikių, jiems trūksta energijos, technologijų išmanymo, lankstumo. 

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo amžiaus nebus laikomas diskriminaciniu, jeigu tam tikras darbuotojo amžius yra būtinas kriterijus dėl profesinės veiklos pobūdžio. 

Diskriminacija nelaikomi kituose Lietuvos įstatymuose nustatyti apribojimai dėl amžiaus. Pavyzdžiui, Alkoholio kontrolės įstatymas numato, kad prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama asmenims, jaunesniems nei 18 metų. Taigi jaunesnis asmuo jokiu atveju negalėtų dirbti tokio darbo, kuriame gali būti parduodamas alkoholis.