Amžius

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl priklausymo arba numanomo priklausymo tam tikrai amžiaus grupei.

  • Darbo skelbime nurodoma, kad ieškomas „jaunas ir veržlus“ darbuotojas.
  • Jaunas darbuotojas nepaskiriamas į vadovaujančias pareigas, nes, darbdavio manymu, kitiems darbuotojams gali nepatikti, jog vadovas yra už juos jaunesnis.
  • Naujai priimtas vadovas imasi reorganizacijos ir pakeičia darbo funkcijoms atlikti būtinus profesinius reikalavimus, numatant konkretaus darbo funkcijoms atlikti nebūtiną aukštojo išsilavinimo laipsnį. Šį darbą dirbantiems vyresnio amžiaus darbuotojams, neturintiems reikalaujamo išsilavinimo, nesuteikiamos kvalifikacijos kėlimo galimybės ir nepasiūlomos alternatyvios darbo vietos. Jie atleidžiami iš darbo kaip neatitinkantys keliamų kvalifikacijos reikalavimų.

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo amžiaus nebus laikomas diskriminaciniu, jeigu tam tikras darbuotojo amžius yra būtinas kriterijus dėl profesinės veiklos pobūdžio.