Lygybės planas

Lygybės plano pavyzdys

Lygybės planas 2019-2020 m.

2019 rugsėjis

Konsultuojantis su darbuotojais, parengti ir paskelbti Lygių galimybių politiką. 

 

2019 rugsėjis

Įkurti Lygių galimybių politikos įgyvendinimo priežiūros grupę.

 

2019 rugsėjis

Patvirtinti skundų dėl diskriminavimo ir priekabiavimo teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei paskirti už skundų priėmimą atsakingą darbuotoją.

 

2019 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti kandidatų į darbo vietas atrankos procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo  reikalavimus.

 

2019 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo pareigybių aprašymus, užtikrinant, kad nustatyti reikalavimai derėtų su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais bei gerosiomis praktikomis.

 

2019 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo skelbimų rengimo taisykles; papildyti darbo skelbimus, nurodant, kad organizacija X yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys.

 

2019 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų darbo vertinimo bei paaukštinimo pareigose kriterijus ir tvarką, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2019 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti atleidimo iš darbo tvarką ir procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2019 lapkritis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo apmokėjimo sistemą, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2019 lapkritis

Priimti (peržiūrėti ir atnaujinti) Darbo vietos, sąlygų ir patalpų pritaikymo darbuotojams, turintiems negalią, politiką.

 

2019 gruodis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarką ir procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2020 sausis

Peržiūrėti socialinės atsakomybės strategiją, suderinant jos nuostatas su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais.

 

Papildomos priemonės

2019 spalis

Sudaryti lankstaus darbo režimo galimybę šeimos ir su artimųjų globa susijusių įsipareigojimų turintiems darbuotojams.

 

2019

lapkritis

Nustatyti naują susitikimų organizavimo tvarką, numatant, kad susitikimai organizuojami ne anksčiau nei 9 val. ryto ir ne vėliau kaip 16 val., atsižvelgiant į vaikus auginančių darbuotojų įsipareigojimus.

 

2019 lapkritis – 2019 gruodis

Peržiūrėti darbo užmokestį (atlikti darbo užmokesčio auditą).

 

2020 sausis – 2020 gruodis

Sumažinti objektyvių priežasčių neturintį darbo užmokesčio atotrūkį 2 procentais iki 2020 m. pabaigos.

 

2020  kovas

Peržiūrėti  vidinės ir išorinės komunikacijos taisykles, suderinant su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais; peržiūrėti  informaciją ir vaizdo medžiagą organizacijos X internetinėje svetainėje, socialinėje medijoje, ir komunikacijos su klientais šablonus; atnaujinti informaciją ir komunikacijos šablonus, kad organizacijos X komunikacija atspindėtų organizacijos X įsipareigojimą lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams.

 

2020 kovas - liepa

Organizuoti mokymus darbuotojams nediskriminavimo ir lyčių lygybės srityje.

 

2020 rugpjūtis-gruodis

Parengti ir pradėti įgyvendinti mentorystės programą, atvirą visiems profesinio tobulėjimo siekiantiems darbuotojams.

 

 Įgyvendinimo priežiūra

2019  rugsėjis

Atlikti darbuotojų apklausą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą organizacijoje.

 

2019 gruodis

Pateikti pusmečio ataskaitą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.

 

2020  balandis -

2020  rugpjūtis

2020  lapkritis

Pateikti ketvirčio ataskaitas apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.

 

2020

gruodis

Atlikti darbuotojų apklausą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą organizacijoje.

 

2021 sausis

Pateikti metinę ataskaitą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.