Lygių galimybių sparnai

Kviečiame prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto!

„Lygių galimybių sparnai“ – tai Jūsų pasiekimų lygių galimybių srityje įvertinimas. Jūsų prisijungimas prie "Lygių galimybių sparnų" liudija, kad Jūsų organizacija atitinka geriausias lygių galimybių integravimo praktikas ir kriterijus.

Prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto gali visos privatųjį ar viešąjį sektorių atstovaujančios organizacijos – įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Tam tereikia išpildyti nuo 4 iki 12 kriterijų, matuojančių Jūsų įsipareigojimą lygių galimybių principams.

Kaip veikia „Lygių galimybių sparnai“?

Jungdamiesi prie standarto, už išpildytus kriterijus renkate taškus – lygių galimybių sparnus. Kuo daugiau lygias galimybes užtikrinančių priemonių organizacijoje turite, tuo daugiau sparnų galite surinkti. 

Vieneri sparnai – Jūsų organizacija įgyvendina pamatinius lygių galimybių reikalavimus.
Dveji sparnai – Jūsų organizacija yra integravusi lygias galimybes įvairiose organizacijos veiklos srityse.
Treji sparnai – Jūsų organizacija proaktyviai ir savanoriškai įgyvendina lygias galimybes ir įvairovę skatinančias iniciatyvas, ir yra sukūrusi lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą.

Konkrečius kriterijus, už kurių išpildymą suteikiami sparnai, rasite lentelėje apačioje. Norint gauti atitinkamą skaičių sparnų, reikia išpildyti visus keturis tame lygmenyje numatytus kriterijus.

Jeigu svarstote, kokių lygias galimybes užtikrinančių priemonių Jūsų organizacija galėtų imtis, naudingos informacijos rasite šioje svetainėje ir leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ (2018).

Siekiant įsivertinti esamą padėtį organizacijoje lyčių lygybės srityje, siūlome naudotis Lygių galimybių kontrolierės tarnybos parengta Lyčių lygybės liniuote.

Kokia prisijungimo prie „Lygių galimybių sparnų“ nauda?

Prisijungusių įmonių, įstaigų arba organizacijų sąrašas (su Jūsų sutikimu) bus skelbiamas viešai šioje svetainėje.

Prisijungusios įmonės, įstaigos ir organizacijos Lygių galimybių kontrolierės veikloje bus pristatomos kaip gerosios praktikos pavyzdžiai ir lygių galimybių lyderės Lietuvoje bei bus įvertintos ir pagerbtos Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose.

Nepraleiskite puikios progos imtis lyderystės lygių galimybių srityje!

Jūsų organizacijai – vieneri sparnaiJūsų organizacijai – dveji sparnaiJūsų organizacijai – treji sparnai
  • Organizacija turi pasitvirtinusi ir supažindinusi darbuotojus su lygių galimybių politika
  • Organizacija, atrinkdama ir vertindama darbuotojus, vadovaujasi objektyviais kriterijais
  • Organizacijoje yra galimybė pranešti apie diskriminaciją arba priekabiavimą
  • Organizacija turi nešališką darbuotojų skundų nagrinėjimo procedūrą
  • Organizacijoje yra paskirtas asmuo arba asmenų grupė, atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą
  • Organizacija yra integravusi nediskriminavimo ir lygių galimybių principus savo vidinėse tvarkose ir procedūrose
  • Organizacija yra įgyvendinusi bent vieną lygioms galimybėms skirtą iniciatyvą 
  • Organizacija viešai prisistato kaip lygių galimybių darbdavys
  • Organizacija turi išsikėlusi lygių galimybių srities prioritetus (pvz. darbo užmokesčio atotrūkio mažinimas, darbuotojų su negalia įtrauktis, ir pan.)
  • Organizacija turi Lygybės planą, kuriame numatytos lygias galimybes skatinančios priemonės, arba tokios priemonės yra įtrauktos į kitus strateginius organizacijos planavimo dokumentus
  • Organizacija turi skaidrią ir darbuotojams viešai prieinamą darbo užmokesčio sistemą 
  • Organizacija įtraukia darbuotojus ir vadovus į lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvas

Prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų" iniciatyvos galite užpildę šią anketą ir pateikę kelis dokumentus. Pateikti dokumentai viešinami nebus, jų prašoma tik siekiant patvirtinti teikiamą informaciją.

Kilus klausimams dėl kriterijų ar anketos pildymo, maloniai kviečiame konsultuotis su lygių galimybių specialistais: Mėta Adutavičiūte (el. paštu meta.adutaviciute@hrmi.lt) ir Vilma Gabrieliūte (el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt).