Kas yra lygios galimybės?

Lygios galimybės reiškia, jog kiekvienam žmogui sudaromos vienodos galimybės įsidarbinti, uždirbti ir siekti karjeros, nepriklausomai nuo jo asmens tapatybės bruožų, tokių kaip lytis, amžius, tautybė, etninė priklausomybė ir kt.

Lygios galimybės taip pat reiškia, kad žmogaus negalima diskriminuoti - jo traktuoti mažiau palankiai nei kito žmogaus tokioje pačioje ar panašioje situacijoje vien dėl jo turimo įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo.