Kandidatų paieška

Kandidatų paieška

Darbo skelbimas

Skelbti apie siūlomą darbą yra neprivaloma, tačiau darbo skelbimas yra vienas geriausių būdų pasiekti kuo platesnį ratą kandidatų.

Jeigu darbdavys pasirenka ieškoti darbuotojo skelbimo pagalba, jis privalo vengti diskriminacinio skelbimo teksto. Diskriminacinius skelbimus draudžia Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Koks darbo skelbimas yra diskriminacinis?

Diskriminacinis yra toks darbo skelbimas, kuriuo darbdavys tiesiogiai nurodo arba leidžia suprasti, kad priimdamas į darbą, ketina diskriminuoti kandidatus lyties, tautybės, religijos ar kitu draudžiamu pagrindu.

Toks skelbimas nebus laikomas diskriminaciniu tik tais atvejais, kai įstatymų saugomas žmogaus tapatybės bruožas yra esminis reikalavimas darbui atlikti, arba kai siūlomas darbas, kuriam būtina turėti Lietuvos pilietybę. 

Kaip išvengti diskriminacinių darbo skelbimų?

  • Rengdami darbo skelbimą, remkitės objektyviais ir neutraliais profesiniais kriterijais.
  • Į reikalavimų sąrašą įtraukite tik iš tikrųjų būtinas šiam darbui atlikti dalykines savybes ir įgūdžius.
  • Niekada nenurodykite, jog ieškote konkrečios lyties, amžiaus, tautybės ar kt. įstatymų saugomą tapatybės bruožą turinčio darbuotojo.
  • Naudokite lyties atžvilgiu neutralią kalbą, pavyzdžiui, kad ieškote administratoriaus (-ės), pardavėjo (-os), vadovo (-ės).
  • Niekada nenurodykite, jog tam tikros lyties, amžiaus, tautybės ar kt. kandidatai yra nepageidaujami.
  • Venkite perteklinių, su darbo funkcijomis nesusijusių reikalavimų, kurie galėtų užkirsti kelią daliai kandidatų, pavyzdžiui, reikalavimo turėti nuosavą automobilį. Toks reikalavimas būtų tiesioginė diskriminacija dėl socialinės padėties.
  • Venkite naudoti žodžius, kurie gali rodyti ketinimą diskriminuoti, pavyzdžiui, jog ieškote „guvaus“, „veržlaus“, „jaunatviško“ darbuotojo ir pan.
  • Venkite aprašymų, kurie galėtų demotyvuoti kai kuriuos kandidatus nuo paraiškos teikimo, pavyzdžiui, „siūlome darbą jauname ir dinamiškame kolektyve“.
  • Darbo skelbime galite nurodyti, jog esate lygias galimybes užtikrinantis darbdavys ir laukiate paraiškų iš visų kvalifikuotų kandidatų.[1]

Kada darbo skelbimas nurodant įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą nebus diskriminacinis?

Darbo skelbimas, nurodant ieškomo darbuotojo lytį, amžių, rasę, tautybę ar kt. nebus laikomas diskriminaciniu tik tuo atveju, kai šis asmens tapatybės bruožas yra būtinas ir esminis siūlomam darbui atlikti.

Pavyzdžiui, darbdavys ieško tam tikro amžiaus, lyties arba etninės kilmės modelių reklamai. Taip pat tais atvejais, kai ieškoma darbuotojo darbui religinėje bendrijoje ar organizacijoje.