Darbo laikas

Darbo laikas, darbo valandos, atostogos, lengvatos

Priimant sprendimus dėl darbuotojų darbo laiko trukmės, darbo valandų, lankstaus darbo, privalomų arba papildomų atostogų negalima diskriminuoti amžiaus, lyties, negalios ir kt. pagrindais.

Pavyzdžiui, darbdavys atvirai reiškia nepalankią nuomonę apie vyrus, einančius tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų, nes, jo manymu, vyrams tai nėra taip svarbu.

Toks darbdavio požiūris gali atgrasinti organizacijoje dirbančius vyrus nuo pasinaudojimo savo teise į tėvystės ar vaiko priežiūros atostogas.

Darbo laiko pritaikymas

Tam tikrais atvejais nediskriminavimo principo užtikrinimas reikštų darbo laiko ir darbo valandų pritaikymą pagal darbuotojų poreikius.

Pavyzdžiui, darbdavys nustato nelankstų darbo režimą, kai visiems darbuotojams visą pamainos laiką privaloma būti darbovietėje vienodu nustatytu laiku, ir nesutinka susitarti su darbuotojais dėl individualių darbo laiko režimų.

Toks sprendimas galėtų neigiamai paveikti darbuotojus, kurie augina vaikus vieni. Kadangi daugumą tokių darbuotojų paprastai sudaro moterys, toks darbdavio sprendimas galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu.

Lankstus darbo laiko režimas gali apimti:

    • darbo pradžios ir pabaigos laiko pritaikymą;
    • individualizuotą pamainų tvarkaraštį;
    • galimybę skirtingomis dienomis dirbti skirtingą valandų skaičių;
    • galimybę daryti ilgesnę pertrauką tarp darbo valandų ir pan.