Atleidimas iš darbo

Atleidimas iš darbo

Atleidžiant darbuotoją, negalima remtis diskriminaciniais pagrindais. Atleidimo procedūra taip pat negali diskriminuoti darbuotojų dėl jų lyties, amžiaus, negalios ir kitų įstatymų ginamų asmens tapatybės bruožų.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija atleidžiant iš darbo?

  • Vyresnio amžiaus paslaugų sektoriaus darbuotojas atleidžiamas tuo pagrindu, jog organizacijos klientams labiau patinka būti aptarnaujamiems jauno amžiaus darbuotojų.
  • Darbuotojui pradedama darbo drausmės pažeidimo procedūra dėl to, jog jis vėluoja į darbą. Darbuotojas nurodo, kad vėluoja, nes negali rasti slaugos paslaugų negalią turinčiam artimajam giminaičiui, už kurio globą yra atsakingas. Atleidimas, sekantis iš tokios procedūros, būtų diskriminacinis negalios pagrindu.[1]
  • Jeigu darbuotojas dėl turimos negalios negali atlikti konkretaus darbo, tokiu atveju atleidimas turi būti svariai pagrįstas ir privalo būti parodyta, jog darbdavys ėmėsi visų jo neproporcingai neapsunkinančių priemonių, kad pritaikytų darbo vietą ir sąlygas negalią turinčiam darbuotojui.

Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai darbo pobūdis reikalauja, jog darbuotojas atitiktų amžiaus ir fizinės sveikatos reikalavimus, būtinus darbo funkcijoms atlikti.

Atleidimą iš darbo reglamentuoja atskiros Darbo kodekso normos. Jas taikant, atsiminkite, kad nepaisant atleidimo priežasčių, negalite diskriminuoti darbuotojo įstatymų draudžiamais pagrindais.

[1] Equality and Human Rights Commission, Equality Act Guidance, "What equality means for you as an employer: dismissal, redundancy, retirement and after a worker has left", 2016